Lunch-meeting in Luleå on "Capture European Space Opportunities" 23/8, 2017INBJUDAN/INVITATION

Swedish version: Onsdag den 23 augusti arrangerar Arctic Business Incubator AB (ABI) en introduktionsträff/lunchmöte om satsningen "Capture European Space Opportunities" som är ett samarbete mellan ESA, ESA BIC Sweden, inkubatorerna ABI, UIC & Innovatum,  Business Sweden, Rymdstyrelsen, Vinnova och Svenska Ambassaden i Haag, för att i tre steg försöka förmedla olika möjligheter som Rymdsektorn kan erbjuda för företag som idag inte är verksamma inom rymdsektorn. Det  kan vara intressant för teknikföretag av olika slag som kan utvecklas starkare genom att få tillgång till ny teknik och/eller kunna bli leverantörer till Europeisk rymdindustri. Det kan också vara andra typer av företag som exempelvis kan utveckla produkter/tjänster som bygger på/nyttjar rymddata. För mer info klicka här

Vi vill nå företag i norra Sverige som kan vara intresserade och få nytta av denna satsning och bjuder därför in till ett lunchmöte på ABI i Luleå den 23 augusti kl 11:30-13:00 som inkluderar en lättare lunch. Träffen är det första steget av tre.  Anmäl dig till träffen i Luleå genom att klicka här.

English version: On the 23rd of August a lunch meeting will be arranged by Arctic Business Incubator AB (ABI) in Luleå to introduce "Capture European Space Opportunities" an initiative aimed to introduce  the possibilities and increase the knowledge about Space Opportunities among Swedish entrepreneurs and companies. The lunch meeting will be held in Swedish. To participate please signup / click here