Inbjudan "Skellefteå" - Capture European Space OpportunitiesTorsdag den 31 augusti arrangerar Arctic Business Incubator ett introduktionsmöte i Piteå om satsningen "Capture European Space Opportunities" som är ett samarbete mellan ESA, ESA BIC Sweden, inkubatorerna ABI, UIC & Innovatum,  Business Sweden, Rymdstyrelsen, Vinnova och Svenska Ambassaden i Haag, för att i tre steg försöka förmedla olika möjligheter som Rymdsektorn kan erbjuda för företag som idag inte är verksamma inom rymdsektorn. Det  kan vara intressant för teknikföretag av olika slag som kan utvecklas starkare genom att få tillgång till ny teknik och/eller kunna bli leverantörer till Europeisk rymdindustri. Det kan också vara andra typer av företag som exempelvis kan utveckla produkter/tjänster som bygger på/nyttjar rymddata. För mer info klicka här

Vi vill nå företag i norra Sverige som kan vara intresserade och få nytta av denna satsning och bjuder därför in till en träff på ABI@The Great Northern i Skellefteå den 31 augusti kl 09:00-10:00 med kaffe. Träffen är det första steget av tre.  Anmäl dig till träffen i Skellefteå genom att klicka här.