Nordens första rymdinkubator invigs i Sverige


Pressrelease, Rymdstyrelsen

 

I veckan invigs Nordens första organisation för startup-företag som använder rymdtekniska lösningar för tekniska problem på jorden – eller tvärtom. Satsningen heter ESA BIC Sweden och är initierad av Rymdstyrelsen och ESA, European Space Agency. ESA BIC Sweden styrs av inkubatorer från Luleå, Uppsala och Trollhättan. Invigning sker fredag den 18 december i Stockholm av bland andra Helene Hellmark-Knutsson, minister för högre forskning och utbildning och ESAs nya generaldirektör Jan Wörner.

Det finns idag 11 rymdinkubatorer inom ESAs medlemsländer som satsar på att stimulera nystartade bolag med inriktning på teknik som kan användas i rymden. Nu har svenska Rymdstyrelsen och ESA tagit initiativ till en svensk rymdinkubator. 

- Vi är duktiga på rymdteknik i Sverige och har potential att få fram fler företag med rymdkoppling. Den här satsningen ska stimulera fler forskare, ingenjörer och små företag att förädla och förverkliga sina affärsidéer. Genom att stödja innovation vill vi på sikt skapa fler arbetstillfällen, säger Olle Norberg, Generaldirektör vid Rymdstyrelsen.

 

Om ESA BIC Sweden

Huvudman gentemot ESA är Arctic Business Incubator i Luleå som tillsammans med Uppsala Innovation Centre och Innovatum i Trollhättan och dess partners under en inledande fem-årsperiod räknar med 40 nya startups inom rymdteknik. 

Satsningen finansieras av ESA och Almi Företagspartner i de aktuella regionerna samt Rymdstyrelsen. Maximalt belopp som delas ut per startup är 50 000 Euro. Stödet får endast användas till licenser, patentskrivning, prototyper, produktutveckling, för validering i testbäddar och liknande. Stödet innefattar även kontorsplats, tillgång till internationella nätverk, affärsrådgivning och tekniskt stöd från inkubatorerna. Ansökningshandlingar och utlysningar finns på esa-bic.se och ansökningar kan lämnas in dygnet runt, året om. Beslut tas i tre steg i olika kommittéer på regional- och riksnivå. Det slutgiltiga beslutet tas av ESA.

Lån kan också ges på maximalt 50 000 Euro.

 

Invigningen

Vid invigningen den 18 december kl 13.00, Gamla Observatoriet i Stockholm medverkar; 

Jan Wörner, ESA:s nytillträdde generaldirektör
Helene Hellmark- Knutsson, minister för högre utbildning och forskning med ansvar för rymd
Franco Ongaro, ESAs tekniske direktör och chef för ESTEC
Peter Egardt, Rymdstyrelsens ordförande
Olle Norberg, Rymdstyrelsen Generaldirektör
Jens Lundström, chef för ESA BIC Sweden
Moderator är Karin Nilsdotter, VD för Spaceport Sweden

 

För mer information kontakta:

Johan Marcopoulos, Informationsansvarig Rymdstyrelsen
Tel: 08-40 90 77 88 Mobil: 070-640 64 88
E-post: johan.marcopoulos@snsb.se

Rymdstyrelsen är förvaltningsmyndighet för svensk rymd- och fjärranalysverksamhet, särskilt för forskning och utveckling. Myndigheten har ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet och är kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete. www.rymdstyrelsen.se.