news1.jpg

BAKGRUND

Nu startar Sverige en rymdinkubator ”ESA BIC Sweden”. Det är en banbrytande satsning för att skapa nya bolag (startups) som nyttjar rymdtekniska lösningar för att lösa problem på jorden, eller startups med lösningar som kan användas i rymden.

Den 18 december kl 12:45 hålls den officiella invigningen av Sveriges rymdinkubator ”ESA BIC Sweden ”på Stockholms Gamla Observatorium i Observatorielunden

ESA BIC Sweden blir den första rymdinkubatorn i Norden. I nuläget finns det totalt 11 stycken rymdinkubatorer i ESA:s medlemsländer och ESA BIC Sweden blir nr 12.

Initiativet till en svensk rymdinkubator togs av Rymdstyrelsen och ESA, European Space Agency. Detta ledde till att ett svenskt konsortium bildades, bestående av tre svenska inkubatorer från Sveriges rymdregioner med uppdrag att skapa och driva ESA BIC Sweden. Huvudman gentemot ESA är Arctic Business Incubator i Luleå som tillsammans med Uppsala Innovation Centre och Innovatum i Trollhättan och dess partners under en inledande fem-årsperiod kommer att erbjuda plats till 40 nya startups som utvecklar eller använder rymdteknik.

Dessa 40 startups kommer dessutom att erhålla finansiering från ESA och Almi Företagspartner i regionerna, kontanta medel för att använda till framtagning av prototyper, utveckling av produkter och tjänster, samt för management och/eller skydd av intellektuella tillgångar.

Vid invigningen kommer flera VIP-gäster att medverka.  ESA:s General direktör Jan Wörner och ESA Director of Technical and Quality Management and Head of ESTEC Establishment Franco Ongaro, Sveriges Minister för Högre utbildning och Forskning Helene Hellmark-Knutsson med ansvar för rymd kommer också att medverka liksom Rymdstyrelsens ordförande Peter Egardt och dess generaldirektör Olle Norberg. Bland de inbjudna återfinns många prominenta gäster.


PRELIMINÄRT PROGRAM

12:45 Drop-in med dryck och tilltugg

13:30 Gästerna hälsas välkomna, konferencier Karin Nilsdotter, CEO Spaceport Sweden

13:35 Anföranden av:

Minister för Högre utbildning och Forskning, Helene Hellmark-Knutsson

ESA:s Generaldirektör, Jan Wörner

ESA:s Director of TEC & Head of ESTEC, Franco Ongaro

Rymdstyrelsens Generaldirektör, Olle Norberg

14:30 Formell signering av kontraktet mellan ESA och ESA BIC Sweden

14:45 Presentation av ESA BIC Sweden och planerna för det kommande året, Jens Lundström ESA BIC Sweden Manager

15:10 Sammanfattning av Rymdstyrelsens ordförande Peter Egardt

15:15 Eftermingel med kaffe och hembakt